Carbidschieten: Wat mag wel en wat mag niet?

Foto: gemeente Druten

Binnenkort is het weer oud en nieuw. Veel mensen gaan dan de straat op om bijvoorbeeld carbid te schieten. Een bijzondere traditie. Om het voor iedereen leuk te houden en de feestdagen veilig te laten verlopen, zijn er wel regels. Carbid schieten mag alleen op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur. Doe het binnen die regels en houd vooral ook rekening met elkaar. Buiten deze tijden om is carbidschieten verboden.

Wat zijn de regels?

 • Carbid mag je op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur afschieten;
 • Busdeksels of soortgelijke projectielen mag je niet wegschieten; gebruik bijvoorbeeld een (voet)bal;
 • Binnen de bebouwde kom mag alleen gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter;
 • Buiten de bebouwde kom mag gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het carbidschieten gebeurt onder het toezicht van een meerderjarig persoon;
 • Het beheer en de uitgifte van carbid en het carbidschieten zelf vindt uitsluitend plaats door personen ouder dan 16 jaar, die niet verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • er worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt;
 • de bussen dienen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze te zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
 • wordt geschoten met een schiethoek die niet meer bedraagt dan 45 graden;
 • dient het carbid zodanig bewaard te worden dat deze niet in contact kan komen met water;
 • zijn op het schietterrein voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand;
 • het aanwezige publiek bevindt zich op een minimale afstand van 25 meter van de schietopstelling.

Vragen over de algemene plaatselijke verordening (APV)?

Team APV is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur bereikbaar via 088-4327988 of [email protected]. Op vrijdag is het team tussen van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Reacties

0