Sporten voor kinderen en jongeren

Foto: CC0

Ongetwijfeld heeft u ook de nieuwe kabinetsmaatregelen rondom sporten en jeugd tot en met 18 jaar gehoord.

De nieuwe maatregelen

Samengevat gaat het op sportgebied om de volgende nieuwe maatregelen:
•    Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
•    Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Ook niet-leden moeten hierbij de ruimte krijgen.
•    Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Aanmelden nieuwe initiatieven/activiteiten en toetsing

Heeft uw vereniging geen mail ontvangen maar wel plannen voor het organiseren of weer opstarten van buitensporten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar? Meldt u zich dan aan!

De georganiseerde buitenactiviteiten in Druten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het opstarten van reguliere trainingen en (nieuwe) initiatieven/activiteiten wordt ontwikkeld volgens protocol van de VSG, NOC*NSF en de sportbonden. Dit vindt u onderaan dit bericht.
  2. U meldt uw (nieuwe) initiatief of activiteit aan de gemeente. Dit doet u ook als u de reguliere training hervat. Melden kan via: [email protected]
  3. Alle meldingen worden door de gemeente bekeken. We beginnen hier dinsdag 28 april mee. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een reactie van ons.
  4. In geval er nadere (bijvoorbeeld lokale) voorwaarden volgen, dan geldt hiervoor dezelfde toetsing als bij het vorige punt.
  5. Wanneer de gemeente akkoord geeft, kan de activiteit door de betreffende vereniging worden uitgevoerd.

Op dit moment hebben wij nog niet op alle punten uit het protocol afspraken kunnen maken, denk aan bijvoorbeeld handhaving. Zodra dit duidelijk is laten we dit weten via deze site.

Eventuele vragen en opmerkingen kunt u mailen naar [email protected]

Reacties