Tegemoetkoming ook voor organisaties binnen sport en bewegen

Foto: gemeente Druten

Op zondag 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen, sportstichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken mogelijk een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- kunnen ontvangen. Aan deze ondersteuning van de rijksoverheid zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Op dit moment zijn nog niet alle voorwaarden om gebruikte maken op deze regeling bekend.  De voorwaarden die al wel bekend zijn:

  • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
  • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via de website van de RVO en KvK;
  • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
  • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de personele lasten;
  • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.

U vindt het actuele overzicht van de voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvragen en meer informatie

Het aanvragen van de tegemoetkoming loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en niet via de gemeente. Kijk voor meer informatie over de regeling en de manier van aanvragen op de website van de Rijksoverheid.

Reacties