Regels drinkwaterreserveringsgebieden voor bescherming grondwater

Foto: Katja Just via Pixabay

Slijk-Ewijk – Voor de 11 drinkwaterreserveringsgebieden in Gelderland gelden er vanaf zaterdag 14 januari onder de Wet milieubeheer regels. Dit doet provincie Gelderland om het grondwater in deze gebieden te beschermen, zodat het geschikt blijft voor ons drinkwater.

De vraag naar drinkwater zal aankomende jaren flink toenemen. Het Rijk vroeg daarom aan de provincies om Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater aan te wijzen. Voor Gelderland gaat het om een reservering van gebieden voor 55 miljoen kubieke meter extra drinkwater per jaar. In de zomer van 2022 wees provincie Gelderland daarvoor 11 Gelderse gebieden aan. In deze gebieden gaan regels gelden om het grondwater te beschermen. Deze regels staan in Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden.

Ingangsdatum nieuwe beschermingsregels

De nieuwe regels waren opgesteld onder de Omgevingswet en zouden op 1 januari 2023 in werking treden, samen met de Omgevingswet. Maar het Rijk stelde de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit. Het is onwenselijk om de bescherming van de drinkwaterreserveringsgebieden verder uit te stellen. Provincie Gelderland wil voorkomen dat toekomstig drinkwater verontreinigd wordt. Daarom gaat nu een gedeelte van de regels in januari 2023 gelden onder de huidige Wet milieubeheer. Van de regels die in de zomer van 2022 zijn vastgesteld, gaan in januari alleen die regels gelden waarvoor zij volledig het bevoegd gezag zijn.

Beschermingsregels

De regels die nu ingaan, verschillen inhoudelijk niet met de eerder vastgestelde regels voor onder de toekomstige Omgevingswet. Onder meer geothermie (duurzame warmte uit de ondergrond halen om gebouwen te verwarmen) en doorboringen van diepe beschermende kleilagen zijn verboden in drinkwaterreserveringsgebieden. Meer informatie over welke regels gaan gelden vind je op deze webpagina over voldoende drinkwater.

Waar liggen de drinkwaterreserveringsgebieden?

In het actualisatieplan in Planoview zie je de precieze ligging. De gebieden liggen in meer of mindere mate in 26 Gelderse gemeenten. Het gaat om gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doesburg, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Lochem, Montferland, Neder-Betuwe, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, West Betuwe en Zevenaar.

Beschermen van het grondwater

Om te zorgen dat het grondwater geschikt blijft voor drinkwater, gaan in de drinkwaterreserveringsgebieden regels gelden om het water te beschermen. De beschermingsregels zijn verschillend in 2 typen reserveringsgebieden:

  1. Minder kwetsbare gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt.
  2. Kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zonder deze beschermende laag.

In gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt, kan bovengronds meer. De regels hier zijn vergelijkbaar met de regels voor een boringsvrije zone rondom bestaande drinkwaterwinningen. In het besluit van PS van 5 juli 2022 vind je alle regels die straks onder de Omgevingswet gaan gelden. Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, geldt een gedeelte van de regels vanaf zaterdag 14 januari 2023 onder de Wet milieubeheer. Het zijn de regels waarvoor we als provincie bevoegd gezag zijn. Deze regels verschillen inhoudelijk niet met de eerder vastgestelde regels voor onder de toekomstige Omgevingswet. Onder meer geothermie en doorboringen van diepe beschermende kleilagen zullen verboden zijn in drinkwaterreserveringsgebieden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen