WOZ-waarde in Druten stijgt met 11 procent

Foto: Pixabay

Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in de gemeente Druten het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Munitax. Hierop staat onder meer de ozb, de onroerendezaakbelasting, vermeld.

De ozb is afhankelijk van de WOZ-waarde van de eigen woning. In de gemeente Druten laat de gemiddelde WOZ-waarde een stijging zien van 11 procent in vergelijking met een jaar daarvoor.

Waardepeildatum

De WOZ-waarde is gebaseerd op de waardepeildatum 1-1-2022. Tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 17,0 procent, volgens de Waarderingskamer.

Per gemeente

Maar voor de meeste woningen zal de verandering van de WOZ-waarde afwijken van dit landelijk gemiddelde. Deels komt dit door regionale verschillen en de gemiddelde verandering van de WOZ-waarde per gemeente.

Binnen de gemeente zijn er weer verschillen voor bijvoorbeeld buurten en typen woningen.

Druten

De gemiddelde WOZ-waarde op 1-1-2021 was in de gemeente Druten € 308.000. Dit is gebaseerd op 8.839 WOZ-objecten. De ontwikkeling van de waarde geeft een jaar later (1-1-2022) een stijging te zien van 11 procent.

Taxatierapport

Nadat inwoners de aanslag voor de gemeentelijke belastingen hebben ontvangen, is op de website van MijnOverheid onder de knop Wonen het taxatierapport te zien en de WOZ-waarde van de woning op de peildatum 1 januari 2022.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen