Veranderingen onderwijs en kinderopvang

Foto: gemeente Druten

Met ingang van 11 mei zijn de scholen en kinderopvang weer (gedeeltelijk) open. We leggen in het kort uit wat de veranderingen betekenen. Er zijn verschillen per school of kinderopvangorganisatie. Heeft u een vraag over wat de veranderingen betekenen voor uw persoonlijke situatie? Neem dan eerst contact op met de school of kinderopvang van uw kind.

Weer naar school

De klassen zijn gesplitst. Elke dag komt de helft van de klas naar school. De andere helft werkt thuis aan opdrachten. De kinderen gaan de hele dag naar school. Aansluitend is de Buitenschoolse Opvang (BSO) open voor kinderen op de dagen dat zij naar school komen en als ouders een contract hebben voor BSO. De BSO volgt het regime van de school. Het is mogelijk dat de contractdagen afwijken met de dagen waarop de BSO nu plaatsvindt. Op dagen dat kinderen niet naar school gaan, moeten ouders zelf opvang regelen. De school informeert de ouders over de maatregelen met betrekking tot het brengen en halen van kinderen. Ouders blijven buiten en houden onderling 1,5 meter afstand.

Weer naar de dag- of peuteropvang

Kinderdagverblijven, gastouders en de peuteropvang zijn weer volledig open. Ouders kunnen daar weer gebruik van maken op de contractdagen. De kinderopvangorganisatie informeert de ouders over de maatregelen met betrekking tot het brengen en halen van kinderen. Ouders blijven buiten en houden onderling 1,5 meter afstand.

Bij ziekteverschijnselen, blijf thuis

Heeft een kind of een gezinslid ziekteverschijnselen die duiden op het coronavirus, dan komt het kind niet naar school of de kinderopvang. Ziekteverschijnselen zijn hoesten en/of verkoudheid en/of koorts.

Noodopvang per 11 mei

We vragen ouders eerst zelf alternatieve opvang te regelen. Ouders met een cruciaal beroep kunnen gebruik blijven maken van noodopvang. Dat is opvang op dagen dat hun kind niet naar school gaat of op dagen dat zij geen contract hebben met een kinderopvangorganisatie. Schoolgaande kinderen gaan voor de noodopvang naar hun eigen basisschool. Kinderen tot 4 jaar gaan zoveel mogelijk naar de eigen kinderdagverblijf of gastouder. Ouders nemen in eerste instantie zelf contact op met de school en/of kinderopvangorganisatie van hun kind. Lukt dat niet dan kunnen ze contact opnemen met de gemeente. Dat kan via [email protected] Ook vanaf 11 mei is de noodopvang gratis voor ouders.

Reacties