Gemeente koopt perceel zaal De Linde met naastliggend bouwperceel in Puiflijk

Foto: Zaal De Linde

De gemeente Druten koopt het perceel waar café en zaal De Linde van de firma W.L Mulders en Zoon is gevestigd. Ook het bouwperceel aan de oostkant hiervan is gekocht. De aankoop is een strategische aankoop. De percelen kunnen in de toekomst voor verschillende doeleinden gebruikt worden.

Wethouder Brink: “De kans om percelen als deze aan te kopen doet zich niet alle dagen voor. Wij grijpen deze kans aan en kopen de percelen op voorhand aan.”

Toekomstige invulling van de percelen

Voor de toekomstige invulling van de percelen zijn verschillende mogelijkheden. “De eerste insteek is om nu te proberen of een verhuizing van dorpshuis De Lier mogelijk is. We gaan het overleg met het bestuur van de Lier zo spoedig mogelijk laten plaatsvinden. Mocht de verhuizing van het dorpshuis niet lukken, dan zijn er nog meerdere mogelijkheden”, laat Brink weten. Het college van de gemeente Druten en de gemeenteraad gaat zich de komende tijd hierover buigen.

Zaal de Linde

De familie Mulders was al enige tijd in overweging over de toekomst van het horecabedrijf De Linde. Omdat ze geen directe opvolger hebben zijn ze de laatste generatie Mulders in het familiebedrijf. De belangstelling van de gemeente kwam onverwacht, maar ook gezien hun leeftijd is het besluit genomen de zaak te verkopen aan de gemeente. Het bedrijf blijft nog enige tijd voortbestaan in de huidige vorm en blijft beschikbaar voor catering, vergaderingen, feesten en partijen. Uiterlijk 31 maart 2022 sluiten de deuren definitief.

Reacties