Druten doet mee met aanpak natuurontwikkeling regio

Foto: Radboud Universiteit

Landschap, natuur en recreatie houden niet op bij de grenzen van een gemeente. Daarom willen de gemeenten Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten en Heumen samen een ‘groene mantel’ rond Nijmegen maken door verbindingen te maken tussen de groene zones.

Redenen om nu met deze natuurontwikkeling aan de slag te gaan is om de biodiversiteit te verbeteren. Daarnaast is er steeds meer behoefte aan recreatiemogelijkheden, onder andere door de bouw van nieuwe woningen.

Boeren

In het buitengebied willen de gemeenten een groene mantel creëren met 10 procent aan groen-blauwe dooradering. Het plan is om dit samen met geïnteresseerde boeren en andere terreineigenaren te doen op basis van langdurige beheerovereenkomsten.

Het gaat om het beheer van, vooral nieuwe, landschapselementen op agrarische percelen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld heggen, bosjes, sloten, poelen, bermen en wandelpaden.

Succesvol

Verder willen de gemeenten de bestaande landschapselementen verbeteren. Deze zijn in beheer van verschillende partijen, waaronder gemeenten, waterschap, Staatsbosbeheer en particulieren. In de Ooijpolder is deze aanpak al succesvol gebleken en heeft het ook geleid tot een toename van de biodiversiteit.

Subsidieverzoek

De 5 gemeenten hebben voor het project een subsidieverzoek van 14 miljoen euro ingediend bij de provincie Gelderland. Om het subsidieverzoek meer kans te geven, zochten de gemeenten aansluiting bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

De universiteit voert het project Living Lab Ooijpolder-Groesbeek uit. In dit project wordt gekeken of niet alleen de randen van de percelen, maar ook de percelen zelf natuurvriendelijker kunnen worden beheerd.

Uitwerking

Deze plannen zijn het begin. Een concrete uitwerking van het project, organiseren van financiering, afstemming met belanghebbenden en voorbereiden van de uitvoering zijn de volgende stappen. Daarnaast is het wachten op een besluit van de provincie over het subsidieverzoek.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen