Brief aan ouders: Scholen zijn weer begonnen

Foto: gemeente Druten

Kinderen staan te trappelen om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. Samen rennen en ravotten op het schoolplein. Geen les meer via de computer, maar gewoon in de klas bij de juf of meester. Of spelend leren op het kinderdagverblijf. Ook leraren en pedagogisch medewerkers misten uw kinderen. En keken uit naar dit moment. Gelukkig kan dat allemaal weer sinds afgelopen maandag.

Voor jullie zorgt het opstarten van het onderwijs en de kinderopvang voor lucht. En komt er meer balans in de combinatie zorg, werk en tijd voor jezelf.

Uitdagingen voor ons allemaal

Maatregelen blijven nodig om de verspreiding van het virus te beperken. Ze kunnen ingrijpend zijn en dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Van ouders is de afgelopen weken veel gevraagd. Zelfs het opstarten van onderwijs en kinderopvang gaat voor sommigen met teleurstellingen gepaard. Dat begrijp ik. Ik vraag u geduld te hebben en aanwijzingen van de medewerkers op school en kinderopvang op te volgen. Ook bij het nieuwe normaal horen beperkingen en uitdagingen. Samen lukt het ons. Dat is de kracht van onze gemeenschappen in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk.

Het is puzzelen. Kinderen krijgen voorlopig 50% onderwijs op school. Groepen worden gesplitst. Elke schooldag komt de helft van de klas naar school. De andere kinderen volgen afstandsonderwijs thuis. Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen omtrent hygiëne, afstand en bewegingsstromen. Want bij het halen en brengen van kinderen geldt: houd 1,5 meter afstand van andere ouders en ga direct naar huis. Ook in de omgeving van school geldt het samenscholingsverbod.

Opvang samen mogelijk maken

En dan de uitdaging van de buitenschoolse opvang (BSO), die alleen beschikbaar is op dagen dat uw kind naar school komt. De BSO houdt, grofweg, weer normale openingstijden aan. Een ander systeem bouwen op de verschillende schoolroosters waar een BSO mee te maken heeft, is voor hen niet haalbaar. Dat is vervelend, maar ook begrijpelijk. Ik vraag u daarom, net als in de afgelopen weken, opvang zelf te verzorgen als de BSO niet beschikbaar is. Voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen blijft noodopvang beschikbaar op dagen dat hun kinderen niet naar school of de kinderopvang gaan. Een deel van het onderwijspersoneel wordt daarvoor ingezet. Dat geldt ook voor het verzorgen van het afstandsonderwijs.

Leerlingvervoer

Ook voor vervoersorganisaties in het leerlingenvervoer leiden de richtlijnen tot aanpassingen om voldoende afstand tussen chauffeur en kinderen te creëren. Ik vertrouw op de branche dat zij erin slaagt om hier een passende oplossing voor te bedenken. Aan die oplossingen wordt al hard gewerkt. Bijvoorbeeld door ruimere aankomst- en afhaaltijden bij school. Is de oplossing er voor u nog niet? Dan vraag ik u ook de komende tijd om, indien mogelijk, zelf het vervoer (tijdelijk) te regelen.

Veel sterkte, wijsheid én plezier

Als wethouder heb ik veel waardering voor u allemaal. Voor de krachtsinspanning in het onderwijs en de kinderopvang om tot een goede leeromgeving te komen binnen alle beperkende maatregelen. En voor u: bij het begeleiden van uw kind(eren) bij het maken van schoolwerk. Of voor het regelen van alternatieve opvang als thuiswerken niet mogelijk is.

Tot slot, ik wens iedereen ontzettend veel sterkte en wijsheid toe in deze nieuwe fase. Maar vooral ook veel plezier. Het is fijn dat de omstandigheden deze opstart mogelijk maken. Ik hoop op een goede start voor iedereen! Blijf gezond en zorg voor elkaar.

Hartelijke groet,

Sjef van Elk

Wethouder Onderwijs

Reacties