Drie Koninklijke Onderscheidingen in Druten

Foto: gemeente Druten

Vrijdag 24 april vóór 13.00 uur werden degenen die een koninklijke onderscheiding ontvangen in de gemeente Druten gebeld door burgemeester van Rhee-Oud Ammerveld.

Vanwege de corona-maatregelen mogen er tot 1 juni geen bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden. Tot die datum kunnen er ook geen koninklijke onderscheidingen uitgereikt worden. De burgemeesters is dan ook verzocht degenen die gedecoreerd worden telefonisch mede te delen dat zij een koninklijke onderscheiding verdiend hebben. De daadwerkelijk uitreiking van de versierselen/de Lintjesregen zal op een later moment dit jaar plaatsvinden tegelijkertijd met alle uitreikingen in Nederland. De namen van de gedecoreerden zullen, net als in andere jaren, in een speciale editie van de Staatcourant op 24 april om 13.00 uur worden gepubliceerd.

Voorgedragene: Mevrouw P.G.M. Peters-van Dijk (Nelly)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Peters-van Dijk is ruim 15 jaar vrijwilliger voor de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Maas en Waal. Zij staat erg zieke en terminale patiënten bij in hun laatste levensfase. Ze verzorgt hen, waakt bij hen en ondersteunt hun naasten, zowel overdag als ’s nachts. Ze is vakbekwaam en een onvoorwaardelijke steun en toeverlaat voor haar collega’s. Ook heeft zij bij De Kasteelhof in Druten vrijwilligerswerk gedaan. Voor haar vrijwillige inzet vooral in de palliatieve zorg met een grote maatschappelijke uitstraling naar de samenleving is mevrouw Peters-van Dijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voorgedragene: Mevrouw W.G.J. Vissers-Bernts (Willemien)

Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Vissers-Bernts zet zich al 50 jaar in als vrijwilliger voor volleybalvereniging Olympia/Atalante Horssen. Zij had verschillende functies variërend van coach tot bestuurslid. Mevrouw Vissers-Bernts was ook korte tijd beheerster van het Dorpshuis in Horssen. Bij Toneelvereniging Horssen was mevrouw Vissers-Bernts 16 jaar vrijwilliger en bestuurslid. In 2000 was zij mede-initiatiefneemster van het Streekcabaret “Nog in de blui”. Tot voor kort regisseerde zij ook diverse toneelstukken in de regio. Voor deze ruimhartige vrijwillige inzet wordt mevrouw Vissers-Bernts benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.

Voorgedragene: De heer H.A.C. van Deelen (Harry)

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Deelen zet zich sinds 2004 bij verschillende organisaties vrijwillig in. Vooral voor senioren op het gebied van veiligheid, digi-hulp, langer zelfstandig wonen, gezondheid en voorlichting over ouderenmishandeling heeft hij veel initiatieven ontwikkeld. Dit was zowel op landelijk, provinciaal en lokaal niveau o.a. bij de KBO-PCOB Utrecht, KBO Druten en MeerVoormekaar Druten-Wijchen. De heer Van Deelen is een verbinder tussen scholen, specialisten, vrijwilligers en senioren. Hij is een inspiratiebron voor velen en motiveert anderen. Vanwege deze brede inzet vooral op het gebied van ouderenwelzijn is de heer H.A.C. van Deelen benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen