Resultaten ondernemersenquête gemeente Druten september 2019

Foto: gemeente Druten

In september hielden we zowel in de gemeente Druten als in de gemeente West Maas en Waal een enquête onder ondernemers. Beide enquêtes hadden een andere insteek, maar veel vragen kwamen overeen. Bijna 200 ondernemers in de gemeente Druten vulden deze enquête in. Daar zijn we erg blij mee. Iedereen die mee heeft gedaan; hartelijk dank daarvoor! Ook namens de wethouders economische zaken Sander Bos (West Maas en Waal) en André Springveld (Druten). De resultaten van de enquête zijn voor ons erg belangrijk. We hechten namelijk veel waarde aan een goed ondernemersklimaat en stemmen als gemeente ons beleid graag af op de behoeften van ondernemers. De uitkomsten van de enquête geven ons daar inzicht in.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten zijn voor ons input voor een bedrijventerreinenvisie. Deze wordt op verzoek van de gemeenteraad opgesteld. Daarnaast zijn er andere zaken die voor onze ondernemers van belang zijn. We bekijken samen met onze collega’s hoe we dit kunnen oppakken.

Wat viel op?

Wat vooral opviel is dat de ondernemers de toekomst positief inzien. Veel ondernemers verwachten een uitbreiding in hun activiteiten en ook een toename van personeel. Het werven van goed personeel levert vaak nog wel problemen op en vraagt aandacht. Dit geldt voor beide gemeenten. Daarnaast zijn ondernemers tevreden met hun bedrijfslocatie. Ze geven hun locatie gemiddeld een 7,6. Ze zijn het minst tevreden over het onderhoud van het groen en de beschikbaarheid over snel internet. Ook laat de bewegwijzering op bedrijventerreinen te wensen over. Ondernemers zijn honkvast. Het liefst blijven ze ondernemen in de huidige gemeenten. Mochten ze over de grenzen kijken, dan bij voorkeur bij een buurgemeente.

Op het gebied van duurzaamheid wordt al de nodige actie genomen door de afzonderlijke ondernemers, maar er is behoefte aan meer maatregelen, meer informatie over de mogelijkheden en meer samenwerking.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen:

Reacties